SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Luckytackle.eu (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta ir pradeda galioti nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti” galioja iki užsakymo apmokėjimo ir pilno prekių pateikimo.
2.3 Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
2.4 Atsiųstas ar atspausdintas užsakymas el. paštu yra pirkimo – pardavimo sutartis su e-parduotuve, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Jūsų teisės:

3.1 Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2 Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.2.1 dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
3.2.2 kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1 Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.
4.2 Jeigu pasikeičia Jūsų pirkimo metu pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsiant apie tai pranešti e. paštu [email protected]
4.3 Jei Jūs, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių grąžinimo išlaidas.
4.4 Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve.
5.2 Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3 Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

6.1 Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3 Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

7. Prekių pristatymas:

7.1 Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
7.2 Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
7.3 Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.
7.4 Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs turite teisę siuntos nepriimti, tokiu atveju siunta bus mums grąžinta.

8. Daiktų grąžinimas:

8.1Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“, taisyklių numatyta tvarka.

8.2. Jei gaminiai yra pažeidžiami pristatymo metu arba yra brokuoti, mes jums gražiname visus pinigus į sąskaitą, iš kurios mokėjote už prekes, arba sugadintas prekes pakeičiame į naujas.

8.3. Norėdami grąžinti prekes, turite ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekių gavimo, pranešti apie grąžinamas prekes [email protected] nurodant užsakymo Nr., pirkėjo vardą, pavardę, telefono numerį ir grąžinimo priežastį.

8.4. Per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo, išsiųsti jas MB Baltijos urmas adresu, kurį nurodysime el. paštu. Siuntimo išlaidos nekompensuojamos.

9. Atsakomybė

9.1 Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2 Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.4 Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

10. Informacijos siuntimas

10.1 Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.
10.2 Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
11.2 Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Parduotuvėje.
11.3 Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).
11.4 Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir panaudojimas apibrėžiamas Luckytackle.eu Privatumo politikoje, kuri yra neatskiriama e-parduotuvės Luckytackle.eu taisyklių dalis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Bet kokios e-parduotuvės informacijos (teksto, failų, nuotraukų, paveikslėlių) platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
12.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

400+ Aptarnaujamos parduotuvės
4 Šalys
8+ patirties rinkoje
26k + tūkstančiai prekių
14 prekinių ženklų atstovai

Kontaktai

MB Baltijos urmas
Įmonės kodas: 304602555
PVM kodas: LT100011089015

Adresas: Švitrigailos 40B, Vilnius, Lietuva
Tel.: ‎+37068731010
El. paštas: [email protected]

© 2024 MB Baltijos urmas | Privatumo politika
Sukurta: PictureIDeas